Θανάτω

Θανάτω
Θάνατος
death
masc nom/voc/acc dual
Θάνατος
death
masc gen sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • θανατώ — (I) θανατῶ, άω (Α) [θάνατος] 1. επιθυμώ να πεθάνω 2. είμαι ετοιμοθάνατος. (II) θανατῶ, έω (Μ) [θάνατος] προκαλώ τον θάνατο, θανατώνω. (III) (AM θανατῶ, όω) [θάνατος] βλ. θανατώνω …   Dictionary of Greek

  • θανατῶ — θανατάω desire to die pres imperat mp 2nd sg θανατάω desire to die pres subj act 1st sg (attic epic ionic) θανατάω desire to die pres ind act 1st sg (attic epic ionic) θανατάω desire to die pres subj act 1st sg (attic epic doric ionic) θανατάω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θανατῷ — θανατάω desire to die pres opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θανάτω — θάνατος death masc nom/voc/acc dual θάνατος death masc gen sg (doric aeolic) θανατόω put to death pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) θανατόω put to death imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Θανάτῳ — Θάνατος death masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θανάτῳ — θάνατος death masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Θανάτωι — Θανάτῳ , Θάνατος death masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θανάτωι — θανάτῳ , θάνατος death masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θάνατος — Αρχαιοελληνική θεότητα, προσωποποίηση του θανάτου. Σύμφωνα με τον Ησίοδο ήταν γιος του Ερέβους και της Νύχτας και αδελφός του Ύπνου. Ο ίδιος αναφέρει ότι ο Θ. κατοικούσε στον Τάρταρο, είχε σιδερένια καρδιά και ήταν ανελέητος και σκληρός με τους… …   Dictionary of Greek

  • HOMICIDII Causa — Athanis in Areopago disceptari olim solita est, ex lege, Δικάζειν δὲ την` βουλην` εν Α᾿ρείῳ πάγῳ φόνου καὶ τραύματος ἐκ προνοίας καὶ πυρκαίας καὶ φαρμάκων ἐάν τις ἀποκτείνῃ δοὺς, Senatus Areopagiticus ius dicito de caede, aut vulnere, non casu,… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”